Lithuanian English French German Norwegian Russian

Apie mus

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija - tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės, socialinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas, jungianti Lietuvos piliečius, nepriklausomai nuo jų profesijos, partiškumo ar religinių įsitikinimų.

 

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos pagrindinis tikslas - rūpintis nelaimės ištiktais žmonėmis.

Uždaviniai:

- Globoti senelius, invalidus;

- Remti specialias mokyklas;

- Apmokyti teikti pirmąją pagalbą;

- Teikti pirmąją pagalbą įvykio vietoje;

- Dirbti socialinės rizikos šeimose;

- Steigti Vaikų dienos centrus;

- Steigti Labdaros valgyklas;

- Teikti paslaugas labiausiai pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms.

 

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija yra Lietuvos samariečių bendrijos (LSB) asocijuota narė, kuri vadovaujasi šiais įstatai.  

 

 LSB organizacijos  ir jos narių moto - "Skubėkime daryti gerą".

 
 Istorija

Istorija

- 1992 m. sausio 31 d. Jurbarko miesto savanorių - aktyvistų buvo įkurta Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija.

 - 1997 metais Jurbarko mieste samariečių pastangomis buvo įsteigta labdaros valgykla, kurioje iki šiol maitinama  50-70 socialiai remtinų miesto žmonių.

 - 1999 metais buvo įsteigtas Jurbarko dienos centras suaugusiems, kuriame lankėsi 30-50 garbingo amžiaus žmonių.

 - 2004 metais įsteigtas Jurbarko vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 30 vaikų.

 - 2008 metais įsteigtas Raudonės vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.

 - 2009 metais ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu pirmininku išrinktas Antanas Juozas Kazakevičius ir valdyba iš septynių asmenų.

 - 2010 metais įsteigtas Vadžgirio vaikų dienos centras,kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.

 - 2010 metais įsteigta dėvėtų baldų parduotuvė, esanti Kauno g. 36.

 - 2010 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus samariečių skyriumi. Vilniaus samariečių skyrius laimėjęs projekto finansavimą iš ES, suteikė galimybę 7 vaikų priežiūrą -neformalųjį ugdymą, dirbančių vienišų mamų. 

 - 2014 metais pradėtas vykdyti projektas "Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas". 

 - 2016 metais kartu su Jurbarko švietimo centru pradėtas vykdyti projektas "Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams". 

  - 2017 metais ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu pirmininke išrinkta Kristina Vančienė ir valdyba iš septynių asmenų. 

 - 2017 metais įkurtas Girdžių vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 20 vaikų.

- 2017 metais įkurtas Šimkaičių vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 20 vaikų.

- 2018 metais įkurtas Veliuonos vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.

- 2018 metais įkurtas Seredžiaus vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.

- 2018 metais įkurtas Juodaičių vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.

- 2018 metais įkurtas Eržvilko vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.

- Šiuo metu Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija vienija 72 narius.